نرم افزار QGIS

آموزش رایگان نرم افزار envi

در ENVI حرفه ای شو 🦾

آموزش رایگان نرم افزار envi

در ENVI حرفه ای شو 🦾

ویدئوی رایگان 😋 آموزش نرم افزار ArcGIS pro در سنجش از دور

آموزش نرم افزار ArcGIS pro در سنجش از دور به منظور کار با تصاویر ماهواره ای لندست منتشر شد.

در این محصول آموزشی تکنیک های لازم برای فراخوانی و انجام پردازش های اولیه بر روی تصاویر ماهواره ای لندست توسط امیرحسین احراری تدریس شده است.

روش محاسبه شاخص های طیفی و طبقه بندی تصاویر ماهواره ای از جمله مهم ترین مطالبی است که در این محصول آموزشی به آن پرداخته شده است.

جهت دریافت رایگان این ویدئوی آموزشی در کادر روبه رو ایمیل خود را وارد کنید و بلافاصله ویدئوها به آدرس ایمیلتان ارسال می شود

فهرست